Hướng dẫn sử dụng WordPress

Quản lý nội dung trên WordPress: Tạo bài đăng, tạo trang, thêm hình ảnh, video và liên kết

person in black and white t-shirt using computer

WordPress là một trong những nền tảng quản lý nội dung phổ biến nhất trên thế giới, cho phép người dùng tạo và quản lý nội dung trên website một cách dễ dàng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo bài đăng, tạo trang, thêm hình ảnh, video và liên kết trên WordPress.

Tạo bài đăng

Để tạo một bài đăng mới trên WordPress, bạn chỉ cần đăng nhập vào trang quản trị của website và chọn “Bài viết” trong menu bên trái. Sau đó, nhấp vào “Thêm mới” để bắt đầu viết bài.

Bạn có thể sử dụng trình soạn thảo WordPress để viết nội dung cho bài đăng của mình. Trình soạn thảo này giúp bạn định dạng văn bản, thêm hình ảnh, video và liên kết một cách dễ dàng.

Tạo trang

Trong WordPress, bạn cũng có thể tạo các trang tĩnh để hiển thị thông tin không thay đổi như “Giới thiệu”, “Liên hệ” hoặc “Về chúng tôi”. Để tạo trang mới, bạn cần chọn “Trang” trong menu bên trái và sau đó nhấp vào “Thêm mới”.

Giống như việc tạo bài đăng, bạn có thể sử dụng trình soạn thảo WordPress để tạo nội dung cho trang của mình. Trình soạn thảo này cũng cho phép bạn thêm hình ảnh, video và liên kết vào trang.

Thêm hình ảnh

Để thêm hình ảnh vào bài đăng hoặc trang trên WordPress, bạn cần nhấp vào nút “Thêm phương tiện” trong trình soạn thảo. Sau đó, bạn có thể tải lên hình ảnh từ máy tính của mình hoặc chọn một hình ảnh từ thư viện phương tiện của bạn.

Sau khi tải lên hoặc chọn hình ảnh, bạn có thể chọn kích thước, thêm mô tả và áp dụng các tùy chọn khác cho hình ảnh của mình. Sau đó, bạn chỉ cần nhấp vào nút “Chèn vào bài viết” hoặc “Chèn vào trang” để thêm hình ảnh vào nội dung của bạn.

Thêm video

Ngoài việc thêm hình ảnh, bạn cũng có thể thêm video vào bài đăng hoặc trang trên WordPress. Để làm điều này, bạn cần nhấp vào nút “Thêm phương tiện” trong trình soạn thảo và sau đó chọn “Từ URL” để nhập đường dẫn đến video của bạn.

Sau khi nhập đường dẫn, WordPress sẽ tự động nhận diện và nhúng video vào nội dung của bạn. Bạn cũng có thể chọn kích thước và áp dụng các tùy chọn khác cho video của mình.

Thêm liên kết

Để thêm liên kết vào bài đăng hoặc trang trên WordPress, bạn chỉ cần chọn văn bản hoặc hình ảnh mà bạn muốn làm liên kết, sau đó nhấp vào nút “Liên kết” trong trình soạn thảo.

Sau đó, bạn có thể nhập địa chỉ URL của liên kết và chọn các tùy chọn khác như mở liên kết trong cửa sổ mới hoặc thêm tiêu đề cho liên kết. Khi bạn hoàn thành, chỉ cần nhấp vào nút “Thêm liên kết” để hoàn thành quá trình thêm liên kết.

Với những tính năng quản lý nội dung mạnh mẽ của WordPress, bạn có thể dễ dàng tạo và quản lý nội dung trên website của mình. Từ việc tạo bài đăng và trang, thêm hình ảnh, video và liên kết, WordPress đem đến một trải nghiệm quản lý nội dung tuyệt vời cho người dùng.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *