WordPress

Quản lý plugin WordPress: Cài đặt, tùy chỉnh và tạo plugin

a man sitting in front of a computer playing a guitar

Cài đặt plugin WordPress

Plugin là một phần mở rộng của WordPress giúp bạn mở rộng tính năng và tùy chỉnh trang web của mình một cách dễ dàng. Để cài đặt một plugin mới, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào trang quản lý WordPress của bạn.
 2. Trong menu bên trái, chọn “Plugins” và sau đó chọn “Thêm mới”.
 3. Tìm kiếm plugin mà bạn muốn cài đặt bằng cách nhập tên hoặc từ khóa vào ô tìm kiếm.
 4. Khi tìm thấy plugin phù hợp, nhấp vào nút “Cài đặt ngay”.
 5. Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể kích hoạt plugin bằng cách nhấp vào nút “Kích hoạt”.

Tùy chỉnh plugin WordPress

Một số plugin WordPress cho phép bạn tùy chỉnh cài đặt và cấu hình để phù hợp với nhu cầu của bạn. Để tùy chỉnh một plugin, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào trang quản lý WordPress của bạn.
 2. Trong menu bên trái, chọn “Plugins” và sau đó chọn “Cài đặt” hoặc tên của plugin bạn muốn tùy chỉnh.
 3. Tại đây, bạn có thể thay đổi các tùy chọn và cấu hình của plugin.
 4. Khi hoàn thành, hãy nhấp vào nút “Lưu thay đổi” để áp dụng các thay đổi của bạn.

Tạo plugin WordPress

Nếu bạn muốn tạo một plugin WordPress riêng của mình, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Tạo một thư mục mới trong thư mục “wp-content/plugins” của trang web WordPress của bạn.
 2. Trong thư mục mới, tạo một tệp tin PHP mới và đặt tên cho nó.
 3. Mở tệp tin PHP và thêm mã lệnh để xác định plugin của bạn.
 4. Lưu tệp tin PHP và quay trở lại trang quản lý WordPress.
 5. Trong menu bên trái, chọn “Plugins” và sau đó chọn “Cài đặt”.
 6. Tìm plugin mới của bạn trong danh sách và nhấp vào nút “Kích hoạt”.

Đó là những bước cơ bản để quản lý plugin WordPress. Hãy nhớ kiểm tra xem plugin có tương thích với phiên bản WordPress hiện tại và có được hỗ trợ từ nhà phát triển hay không trước khi cài đặt. Ngoài ra, hãy cẩn thận khi cài đặt các plugin không rõ nguồn gốc hoặc không tin cậy để tránh các vấn đề bảo mật và hiệu suất trang web.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *