WordPress

Quản lý theme WordPress: Cài đặt, Tùy chỉnh và Tạo mới

Walt Disney and Mickey Mouse statue during daytime

Cài đặt theme WordPress

Khi bạn bắt đầu sử dụng WordPress, việc cài đặt một theme phù hợp là một bước quan trọng để tạo nên diện mạo cho website của bạn. Để cài đặt theme WordPress, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào trang quản trị WordPress của bạn.
 2. Trong menu bên trái, di chuột qua mục “Giao diện” và nhấp vào “Themes”.
 3. Tại trang “Themes”, bạn có thể chọn một theme miễn phí từ thư viện theme WordPress hoặc tải lên một theme đã mua từ nguồn bên ngoài.
 4. Sau khi chọn theme, nhấp vào nút “Activate” để kích hoạt theme cho website của bạn.

Tùy chỉnh theme WordPress

Một trong những lợi ích lớn của WordPress là khả năng tùy chỉnh theme theo ý muốn của bạn. Để tùy chỉnh theme WordPress, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Đăng nhập vào trang quản trị WordPress của bạn.
 2. Trong menu bên trái, di chuột qua mục “Giao diện” và nhấp vào “Customize”.
 3. Tại trang “Customize”, bạn có thể thay đổi các phần tử giao diện như logo, màu sắc, phông chữ và nhiều hơn nữa.
 4. Sau khi hoàn thành việc tùy chỉnh, nhấp vào nút “Save” để lưu các thay đổi của bạn.

Tạo theme WordPress

Nếu bạn muốn tạo một theme WordPress hoàn toàn mới, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Tạo một thư mục mới trong thư mục “wp-content/themes” của website WordPress của bạn.
 2. Trong thư mục mới này, tạo một file style.css để định nghĩa các thông tin cơ bản về theme của bạn như tên, tác giả, mô tả và phiên bản.
 3. Tạo các file template cho các trang và phần tử giao diện khác nhau của website của bạn, ví dụ như header.php, footer.php, single.php, archive.php, v.v.
 4. Sử dụng các hàm và template tags của WordPress để kết nối các file template với nhau và hiển thị nội dung theo ý muốn của bạn.
 5. Sau khi hoàn thành việc tạo theme, bạn có thể quay lại trang quản trị WordPress và kích hoạt theme mới tạo.

Với việc quản lý theme WordPress, bạn có thể dễ dàng thay đổi diện mạo của website của mình và tạo nên một trải nghiệm độc đáo cho người dùng. Hãy khám phá và sáng tạo với những theme WordPress phù hợp với nhu cầu của bạn!

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *