Nâng cấp G Workspace
G Workspace
MS Onedrive
Nâng cấp MS 365
Giá
tốt nhất
MS 365
Dung lượng
Không giới hạn (đến tháng 06/2022) Không giới hạn (đến tháng 06/2022) 5 TB 5 TB 5 TB
yes yes - - -
Cấp lại mật khẩu qua website nhà cung cấp
- - yes yes yes
yes yes - - -
250.000 đ
350.000 đ
250.000 đ
250.000 đ
350.000 đ

Ứng dụng & Tính năng

Gmail/Outlook
yes yes yes yes yes
Meet/Teams
yes yes yes yes yes
Chat/Skype
yes yes yes yes yes
Calendar
yes yes yes yes yes
Drive/Onedrive
yes yes yes yes yes
Photos
yes
yes
-
-
-
Google Cloud/Azure
yes
yes
yes
yes
yes
Docs/Word
yes yes yes yes yes
Sheets/Excel
yes yes yes yes yes
Slides/Powerpoint
yes yes yes yes yes
Forms
yes yes yes yes yes
Sites
yes yes yes yes yes
Currents
yes yes - - -
Keep/OneNote
yes
yes
yes
yes
yes
Apps Script
yes
yes
-
-
-
Cloud Search
yes
yes
-
-
-
Jamboard/Yammer
yes
yes
yes
yes
yes
Ứng dụng Office trên PC, Web & Điện thoại
-
-
Phiên bản Office online
 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • Powerpoint
 • OneNote
 • Publisher
 • Microsoft Teams
 • Outlook
 • Word
 • Excel
 • Powerpoint
 • OneNote
 • Publisher
 • Microsoft Teams

Tính năng Email

POP3 / IMAP / SMTP & Webmail
yes yes yes yes yes
Giới hạn gửi thư (ngày)
2.000/ngày 2.000/ngày 10.000/ngày 10.000/ngày 10.000/ngày
Tốc độ gửi (mỗi phút)
20 20 30 30 30

Hỗ trợ 24/7

Qua tin nhắn
yes yes yes yes yes
Qua email
yes yes yes yes yes
Hoạt động ổn định
99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9%
250.000 đ
350.000 đ
250.000 đ
250.000 đ
350.000 đ
Nâng cấp G Workspace
G Workspace
MS Onedrive
Nâng cấp MS 365
Giá
tốt nhất
MS 365