Hỗ trợ tài khoản Onedrive 5TB
Tên người dùng
Google Workspace
Địa chỉ email
Số điện thoại
Tên đăng nhập
Tên miền
Lưu ý quan trọng

Sau khi đặt hàng, bạn phải thanh toán hóa đơn theo thông tin thanh toán trong 48 giờ tới. Khi chúng tôi xác nhận thanh toán của bạn, bạn sẽ nhận được một email bao gồm thông tin tài khoản của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn.