Hỗ trợ tài khoản Microsoft Onedrive 5TB
Tên đăng nhập
Tên miền
Địa chỉ email
Số điện thoại
Tên đăng nhập
Tên miền
Lưu ý quan trọng

Bạn hãy cung cấp chính xác thông tin của đơn hàng tài khoản Google Workspace hoặc đơn hàng nâng cấp Google Drive để tiếp tục đăng ký tài khoản Onedrive 5TB. Sau khi hệ thống xác nhận đã nhận thành công, một email chứa thông tin tài khoản sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn.