Google Drive
Bán
chạy nhất
Google Workspace
Microsoft Onedrive
Microsoft 365
Giá
tốt nhất
Nâng cấp Google Drive
Dung lượng
Không giới hạn Không giới hạn 5 TB 5 TB Không giới hạn
yes yes - - yes
Cấp lại mật khẩu qua website nhà cung cấp
- - yes yes -
- yes - - yes
99.000 đ
350.000 đ
200.000 đ
350.000 đ
250.000 đ

Ứng dụng & Tính năng

Gmail/Outlook
- yes yes yes yes
Meet/Teams
- yes yes yes yes
Chat/Skype
- yes yes yes yes
Calendar
- yes yes yes yes
Drive/Onedrive
yes yes yes yes yes
Photos
yes
yes
-
-
yes
Google Cloud/Azure
-
yes
yes
yes
yes
Docs/Word
- yes yes yes yes
Sheets/Excel
- yes yes yes yes
Slides/Powerpoint
- yes yes yes yes
Forms
- yes yes yes yes
Sites
- yes yes yes yes
Currents
- yes - yes yes
Keep/OneNote
-
yes
yes
yes
yes
Apps Script
-
yes
-
yes
yes
Cloud Search
-
yes
-
yes
yes
Jamboard/Yammer
-
yes
yes
yes
yes
Ứng dụng Office trên PC, Web & Điện thoại
-
-
Phiên bản Office online
  • Outlook
  • Word
  • Excel
  • Powerpoint
  • OneNote
  • Publisher
  • Microsoft Teams
-

Tính năng Email

POP3 / IMAP / SMTP & Webmail
- yes yes yes yes
Giới hạn gửi thư
- 2.000/ngày 10.000/ngày 10.000/ngày 2.000/ngày
Tốc độ gửi (mỗi phút)
- 20 30 30 20

Hỗ trợ 24/7

Qua tin nhắn
yes yes yes yes yes
Qua email
yes yes yes yes yes
Hoạt động ổn định
99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9%
99.000 đ
350.000 đ
200.000 đ
350.000 đ
250.000 đ
Google Drive
Bán
chạy nhất
Google Workspace
Microsoft Onedrive
Microsoft 365
Giá
Tốt nhất
Nâng cấp Google Drive