Nâng cấp tài khoản Google Drive
Tên đăng nhập
Tên miền
Mã giảm giá (nếu có)
Giá
Lưu ý quan trọng

Bạn phải hoàn tất thanh toán trong 60 phút kể từ lúc nhấn vào nút Nâng cấp. Nếu không, tài khoản Google Drive của bạn sẽ bị khóa.Hỏi - Đáp
Tôi có thể nâng cấp cho tài khoản có dạng abc@gmail.com được không?

Không. Việc nâng cấp Google Drive này không áp dụng cho tài khoản có dạng abc@gmail.com

Việc nâng cấp Google Drive này chỉ áp dụng cho tài khoản của GSU mà thôi. Tài khoản được phép nâng cấp có dạng như sau:

  • abc@gsu.vn
  • abc@vultr.com.vn
  • abc@gsuvn.com
  • Sau khi nâng cấp tài khoản Google Drive, tôi được những gì?

    Bạn sẽ được sử dụng tất cả các tính năng có trong Google Workspace. Tài khoản Google Drive trước đó chỉ sử dụng được tính năng Drive và Photos mà thôi.