Purchase MS Onedrive 5TB account
First name
Last name
Phone number
Email address
Username
(Domain is not required)
Discount code (if valid)
Total amount
Important notice

After placing your order, you need to pay the invoice in next 48 hours. When your payment is confirmed, you will receive an email including your account information would be sent to your email address.F.A.Q
Tài khoản Microsoft Onedrive có gì?

Với tài khoản Microsoft Onedrive này, bạn có thể cài đặt bộ Office online gồm có Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote và các dịch vụ đi kèm như Exchange, OneDrive, SharePoint, Teams, Sway, Forms, Stream, Yammer, Flow, Power BI...

Tài khoản Microsoft Onedrive này có cài được bộ Office cho PC không?

Tài khoản Microsoft Onedrive không thể cài được bộ Office cho PC, bạn chỉ có thể sử dụng bộ Office trực tuyến mà thôi.

Trong trường hợp, bạn muốn sử dụng bộ Office cài trên PC, bạn có thể mua tài khoản Microsoft 365 nhé.

Tôi đã nhận được thông tin tài khoản. Vậy tài khoản này đăng nhập như thế nào và có lưu ý gì?

Bạn có thể đăng nhập và sử dụng tại đây.

Khi bạn đăng nhập thành công, bạn sẽ được yêu cầu thay đổi mật khẩu của riêng bạn, đồng thời, cũng được yêu cầu thêm các phương pháp xác thực tài khoản để bảo mật tài khoản cũng như reset mật khẩu khi bạn quên.

Tôi quên mật khẩu tài khoản. Tôi phải làm thế nào?

Nếu bạn quên mật khẩu tài khoản, bạn có thể tự reset mật khẩu thông qua portal của Microsoft.

Tôi có thể chia sẻ dữ liệu cho người khác được không?

Bạn hoàn toàn có thể chia sẻ dữ liệu của bạn cho người khác mà không gặp trở ngại nào.

Tuy nhiên, bạn lưu ý là tất cả tập tin bạn lưu trữ sẽ được chuyển sang chế độ Riêng tư. Tức là ngoài bạn ra thì không ai có thể xem, chính sửa dữ liệu của bạn được.