Cấp lại mật khẩu cho tài khoản Google
Tên đăng nhập
Tên miền
Địa chỉ email


Lưu ý quan trọng

Để bảo mật thông tin nhạy cảm cho bạn, chúng tôi sử dụng Mã hóa nâng cao (S/MIME) cho tất cả email gửi đi.Hỏi - Đáp
Chức năng Cấp lại mật khẩu áp dụng cho tài khoản nào?

- Chức năng Cấp lại mật khẩu chỉ áp dụng cho tài khoản Google Workspace và tài khoản Google Drive.

- Chức năng Cấp lại mật khẩu không áp dụng cho tài khoản Microsoft 365 và Microsoft Onedrive 5TB. Bạn có thể đặt lại mật khẩu thông qua portal của Microsoft.

Tôi không hiểu mục tên đăng nhập và tên miền trong phần Cấp lại mật khẩu?

Nếu bạn có một tài khoản Google Workspace từ chúng tôi, ví dụ: levana@gsu.vn, bạn sẽ nhập như sau để được cấp lại mật khẩu.

  • Tên đăng nhập sẽ là levana, bạn điền vào mục Tên đăng nhập.
  • Tên miền sẽ là gsu.vn, bạn chọn từ danh sách trong mục Tên miền.
  • Sau đó, bạn điền địa chỉ email liên kết với tài khoản (chính là địa chỉ email mà bạn cung cấp với chúng tôi lúc bạn mua tài khoản), nhấn nút Đặt lại.

    Nếu thông tin bạn cung cấp trong mẫu Cấp lại mật khẩu là đúng, bạn sẽ nhận được thông báo là đã gửi mật khẩu mới đến địa chỉ email liên kết. Lúc này, bạn check email để nhận mật khẩu và tiến hành đăng nhập như bình thường.